Andrzej Marciniak
NOWE ELEMENTY JĘZYKA OBJECT PASCAL W PAKIECIE BORLAND DELPHI 3 i 4. SUPLEMENT DO WERSJI 2.0

Manufacturer Marciniak Andrzej

Książka zawiera opis rozszerzeń języka Object Pascal dostępnych w wersji 3 i 4. Jest uzupełnieniem wcześniejszej pozycji tego samego autora poświęconej wersji 2.0 języka programowania pakietu Delphi (zob. BUM-32).
Sales price 51,00 zł
Sales price without tax 48,57 zł
Discount

Preloader

ISBN 83-86969-19-9, 270 stron, oprawa twarda, wymiary 160x230 mm.

Książka zawiera opis rozszerzeń języka Object Pascal dostępnych w wersji 3 i 4. Jest uzupełnieniem wcześniejszej pozycji tego samego autora poświęconej wersji 2.0 języka programowania pakietu Delphi (zob. BUM-32).

Spis treści

Przedmowa
Część I. DELPHI 3

Rozdział 1. Zintegrowane Qrodowisko programowania
1.1. Wprowadzenie
1.2. Polecenia w opcjach menu
1.3. Paleta komponentów

Rozdział 2. Nowe elementy języka Object Pascal w wersji 3
2.1. Wprowadzenie
2.2. Podstawowe elementy programu
2.2.1. Słowa kluczowe i dyrektywy języka
2.2.2. Stałe przeznaczone tylko do odczytu i zmienne z początkową wartoQcią
2.2.3. Typy WideString i PwideString
2.2.4. Typ OleVariant
2.2.5. Łańcuchy zasobowe
2.3. Parametry funkcji i procedur oraz konwencje ich wywołań
2.4. Łącza programowe
2.4.1. Definiowanie łącz
2.4.2. Implementowanie łącz
2.4.3. Odwołania do łącz
2.4.4. Łącza wysyłkowe i dualne
2.5. Etapy tworzenia sterowników ActiveX i serwerów automatyzacji OLE
2.5. Pakiety
2.7. Nowe elementy w modułach biblioteki RTL
2.7.1. Moduł System
2.7.2. Moduł SysUtils
2.7.2.1. Warunki błędów i ich obsługa
2.7.2.2. Obsługa łańcuchów znaków
2.7.2.3. Obsługa daty i czasu
2.7.2.4. Obsługa pakietów
2.7.2.5. Inne funkcje modułu SysUtils
2.7.3. Moduł Math
2.8. Nowe elementy w bibliotece VCL

CzęQć II. DELPHI 4

Rozdział 3. Podstawowe informacje o pakiecie
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zintegrowane Qrodowisko programowania

Rozdział 4. Rozszerzenia języka Object Pascal w wersji 4
4.1. Wprowadzenie
4.2. Podstawowe elementy programu
4.2.1. Dyrektywy języka
4.2.2. Typy całkowite Int64 i Longword
4.2.3. Typy rzeczywiste: ogólny Real i podstawowy Real48
4.3. Tablice statycznej dynamiczne
4.4. Funkcje i procedury
4.4.1. Przeciążanie funkcji i procedur
4.4.2. Parametry o domyQlnej wartoQci
4.5. Definiowanie typów
4.6. Nowe elementy w modułach biblioteki RTL
4.6.1. Moduł System
4.6.2. Moduł SysUtils
4.6.3. Moduł Math
4.7. Uwagi o rozszerzeniach biblioteki VCL

Część III. DODATKI
Dodatek A. Hierarchia typów klasowych biblioteki
VCL w pakiecie Borland Delphi 4 Professional
Dodatek B. Wewnętrzne reprezentacje danych
Dodatek C. Spis instrukcji asemblera wewnętrznego języka Object Pascal 4
Dodatek D. Dyrektywy kompilatora języka Object Pascal 4
D.1. Dyrektywy przełącznikowe
D.2. Dyrektywy parametryczne
D.3. Dyrektywy warunkowe
D.4. Kompilator zewnętrzny i jego opcje
Dodatek E. Błędy wykrywane przez kompilator języka Object Pascal 4
Dodatek F. Błędy podczas wykonywania programów
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Alfabetyczny spis nowych elementów języka Object Pascal w wersjach 3 i 4