Andrzej Marciniak
TURBO PASCAL 7.0 Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA. CZĘŚĆ II: BIBLIOTEKA TURBO VISION 2.0

Manufacturer Marciniak Andrzej

Książka obejmuje część materiału przedstawionego w pozycji BUM -17, która dotyczy biblioteki Turbo Vision pakietu Turbo Pascal 7.0.
Sales price 69,90 zł
Sales price without tax 66,57 zł
Discount

Preloader

ISBN 83-85060-69-3, 562 strony, oprawa miękka, foliowana, wymiary 160x230 mm, seria BUM 17

Książka obejmuje część materiału przedstawionego w pozycji BUM -17, która dotyczy biblioteki Turbo Vision pakietu Turbo Pascal 7.0.

Spis treści

Przedmowa

Rozdział 1. Podstawowe elementy biblioteki Turbo Vision
1.1. Wprowadzenie
1.2. Hierarchia typów obiektowych biblioteki
1.3. Podstawowe operacje obiektowe
1.4. Układ współrzędnych w bibliotece Turbo Vision
1.5. Ogólne zasady konstruowania widoków
1.6. Ogólne zasady obsługi zdarzeń

Rozdział 2. Łącze użytkownika
2.1. Schemat interakcyjnego systemu okienkowego
2.2. Część robocza ekranu
2.3. Wiersz menu
2.4. Wiersz statusu
2.5. Proste widoki terminalne
2.6. Wyłączanie i włączanie poleceń

Rozdział 3. Okienka tekstowe
3.1. Wprowadzenie
3.2. Konstruowanie elementów okienek tekstowych
3.2.1. Numerowanie okienek
3.2.2. Poprzeczki do przesuwania zawartości okienka
3.2.3. Tekst przesuwany wewnątrz okienka
3.3. Operacje wykonywane na okienkach tekstowych
3.4. Konstruowanie okienek edycyjnych
3.4.1. Bufor tekstowy
3.4.2. Edytor zbiorów tekstowych i jego wyświetlanie

Rozdział 4. Okienka dialogowe
4.1. Wprowadzenie
4.2. Przyciski
4.3. Teksty statyczne
4.4. Podokienka wejściowe i ich tytuły (etykiety)
4.5. Podokienka rejestracyjne
4.6. Podokienka listowe i informacyjne
4.7. Podokienka parametryczne i opcjonalne
4.8. Ustalanie i pobieranie danych z okienek dialogowych
4.9. Wykorzystanie standardowych okienek dialogowych
4.9.1. Standardowe okienka dialogowe
4.9.2. Okienka z komunikatami
4.9.3. Okienka dialogowe edytora
4.9.4. Komunikaty o błędach systemowych

Rozdział 5. Palety i ich zmienianie
5.1. Odwzorowania palet kolorów
5.2. Zmiana i dodawanie nowych kolorów

Rozdział 6. Kolekcje, strumienie i zasoby
6.1. Kolekcje
6.1.1. Tworzenie kolekcji i zwalnianie przydzielonej jej pamięci
6.1.2. Wykonywanie operacji na elementach kolekcji
6.1.3. Kolekcje posortowane
6.1.4. Posortowane kolekcje łańcuchowe
6.2. Obsługa strumieni
6.2.1. Rejestrowanie typów obiektowych
6.2.2. Inicjowanie i zamykanie strumieni
6.2.3. Wykonywanie operacji na strumieniach
6.3. Zasoby i ich obsługa

Rozdział 7. Obiekty atestujące i organizacja podręcznej pomocy
7.1. Obiekty atestujące
7.2. Okienka z informacjami pomocniczymi
7.2.1. Tworzenie zbiorów pomocy
7.2.2. Wyświetlanie informacji pomocniczych w okienkach

Rozdział 8. Wyświetlanie struktur hierarchicznych i grafika w programach
                 okienkowych
8.1. Wyświetlanie drzew struktur hierarchicznych i ich obsługa
8.2. Inicjowanie trybu graficznego

Rozdział 9.Obiekty biblioteki Turbo Vision
9.1. Wprowadzenie
9.2. Obiekty modułu App
9.2.1. Typ TApplication
9.2.2. Typ TBackground
9.2.3.Typ TDesktop
9.2.4. Typ TProgram
9.3. Obiekty modułu GolorSel
9.3.1.Typ TColorDialog
9.3.2. Typy TColorDisplay, TColorGroupList, TCotorItemList, TColorSelector i
         TMonoSelector
9.4. Obiekty modułu Dialogs
9.4.1. Typ TBtutton
9.4.2. Typ TCheckBoxes
9.4.3. Typ TCluster
9.4.4. Typ TDialog
9.4.5. Typ THistory
9.4.6. Typ History Viewer
9.4.7. Typ THistoryWindow
9.4.8. Typ TInputLine
9.4.9. Typ TLabel
9.4.10. Typ TListBox
9.4.11. Typ TMulticheckBoxes
9.4.12. Typ TParamText
9.4.13. Typ TRadioButtons
9.4.14. Typ TStaticTest
9.5. Obiekty modułu Editors
9.5.1. Typ TEditor
9.5.2. Typ TEditWindow
9.5.3. Typ TFileEditor
9.5.4. Typ TIndicator
9.5.5. Typ TMemo
9.6. Obiekty moduŁu Menus
9.6.1. Typ TMenuBar
9.6.2. Typ TMenuBox
9.6.3. Typ TMenuPopup
9.6.4. Typ TMenuView
9.6.5. Typ TStatusLine
9.7. Obiekty modułu Objects
9.7.1. Typ TBufStream
9.7.2. Typ Collection
9.7.3. Typ TDosStream
9.7.4. Typ TEmsStream
9.7.5. Typ TObject
9.7.6. Typ TPoint
9.7.7. Typ TRect
9.7.8. Typ TResourceCollection
9.7.9. Typ TResourceFile
9.7.10. Typ TSortedCollection
9.7.11. Typ TSiream
9.7.12. Typy TStringCollection i TStrCollection
9.7.13. Typ TStringList
9.7.14. Typ TStrListMaker
9.7.15. Typ TMemoryStream
9.8. Obiekty modułu Outline
9.8.1. Typ TOutlineViewer
9.8.2. Typ TOutline
9.9. Obiekty modułu StdDlg
9.9.1. Typ TChDirD ialog
9.9.2. Typ TFileDialog
9.9.3. Typy TDirCollection, TDirListBox, TFileCollection, TFileInfoPant,
         TFileInputLine, TFileList, TsortedListBox
9.10. Obiekty modułu TextView
9.10.1. TTermina1
9.10.2. TTextDevice
9.11. Obiekty modułu Validate
9.11.1. Typ TFilterVatidator
9.11.2. Typ TLookup Validator
9.11.3. Typ TPXPictureValidator
9.11.4. Typ TRangeValidator
9.11.5. Typ TStringLookupValidator
9.11.6. Typ TValidator
9.12. Obiekty modułu Views
9.12.1. Typ TFrame
9.12.2. Typ TGroup
9.12.3. Typ TListViewer
9.12.4. Typ TScrollBar
9.12.5. Typ TScroller
9.12.6. Typ TView
9.12.7. Typ TWindow

Rozdział 10. Elementy nieobiektowe w modułach bibliotek Turbo Vision
10.1. Wprowadzenie
10.2. Moduł App
10.2.1. Stałe palet kolorów
10.2.2. Literał wyboru palety
10.2.3. Literały wskaźnikowe modułu App
10.2.4. Stałe poleceń standardowych
10.2.5. Stałe informacji pomocniczych
10.2.6. Funkcje do tworzenia standardowych postaci menu opcji File, Edit i
           Window
10.2.7. Procedura RegisterApp
10.3. Moduł ColorSel
10.3.1. Stałe poleceń
10.3.2. Typy rekordowe i funkcje do tworzenia list
10.3.3. Procedura RegisterColorSel
10.4. Moduł Dialogs
10.4.1. Typ elementu listy łańcuchów i funkcja NewSItem
10.4.2. Stałe znaczników poleceń i oznaczania palet
10.4.3. Stałe określające liczbę bitów do zdefiniowania stanu
10.4.3. Procedura RegisterDialogs
10.5. Moduł Drivers
10.5.1. Typ przetwarzania zdarzeń oraz stałe klas i kodów zdarzeń
10.5.2. Stałe i literały zmienne obsługi klawiatury
10.5.3. Stałe i literały zmienne obsługi myszki
10.5.4. Stałe trybów pracy ekranu i zmienne obsługi ekranu
10.5.5. Obsługa błędów systemowych
10.5.6. Funkcje i procedury obsługi klawiatury
10.5.7. Procedury obsługi myszki
10.5.8. Funkcje i procedury obsługi ekranu
10.6. Moduł Editors
10.6.1. Stałe poleceń edytora
10.6.2. Stałe atrybutów edytora
10.6.3. Literały zmienne modułu Editors
10.6.4. Typ rekordowy TMemoData
10.6.5. Typ proceduralny TEditorDialog i literat zmienny EditorDialog
10.6.6. Procedura RegisterEditors
10.7. Moduł HistList
10.7.1. Literały zmienne modułu HistList
10.7.2. Funkcje i procedury modułu HistList
10.8. Moduł Memory
10.8.1. Literały zmienne modułu Memory
10.8.2. Funkcje i procedury zarządzania pamięcią
10.9. Moduł Menus
10.9.1. Typy nieobiektowe modułu Menus
10.9.2. Funkcje i procedury modułu Menus
10.10. Moduł MsgBox
10.10.1. Stałe zawartości okienek informacyjnych
10.10.2. Funkcje modułu MsgBox
10.11. Moduł Objects
10.11.1. Typy do konwersji i typy pomocnicze
10.11.2. Stała MaxCollectionSize i stałe oznaczania błędow w kolekcjach
10.11.3. Stałe trybów dostępów do strumieni i oznaczania błędów w strumieniach
10.11.4. Literały zmienne obsługi pamięci rozszerzonej
10.11.5. Funkcje i procedury modułu Objects
10.12. Moduł Outline
10.12.1. Stałe sposobów zakończania grafu i typ rekordowy TNode
10.12.2. Funkcje i procedury modułu Outline
10.13. Moduł StdDlg
10.13.1. Stałe atrybutów okienek TFileDialog i TChDirDialog
10.13.2. Stałe poleceń modułu StdDlg
10.13.3. Typy rekordowe modułu StdDlg i procedura RegisterStdDlg
10.14. Moduł TextView
10.15. Moduł Validate
10.16. Moduł Views
10.16.1. Typy pomocnicze i literały zmienne modułu Views
10.16.2. Stałe poleceń
10.16.3. Stałe przesuwania i zmiany rozmiarów okienek
10.16.4. Stałe określania sposobów powiększania widoków
10.16.5. Stałe informacji pomocniczych
10.16.6. Stałe atrybutów widoków
10.16.7. Stałe określające obszary poprzeczek przesuwania zawartości okna
10.16.8. Stałe znaczników stanów widoków
10.16.9. Stałe atrybutów okienek
10.16.10. Stałe oznaczania palet
10.16.11. Funkcja Message i procedura RegisierViews

Rozdział 11. Palety kolorów widoków biblioteki Turbo Vision
Literatura
Alfabetyczny spis elementów biblioteki Turbo Vision 2.0