ANDRZEJ MARCINIAK
BORLAND PASCAL 7.0 Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA. CZĘŚĆ II: BIBLIOTEKA TURBO VISION, ŁĄCZE PROGRAMOWE DO WINDOWS, BIBLIOTEKA OBJECT WINDOWS

Manufacturer Marciniak Andrzej

W książce opisano dwie biblioteki obiektowe pakietu Borland Pascal 7.0: Turbo Vision (przeznaczona dla programów DOS-owskich) i ObjectWindows (przeznaczoną dla środowiska Windows).
Sales price 99,99 zł
Sales price without tax 95,23 zł
Discount

Preloader

ISBN 83-85060-61-8, 1412 stron, wymiary i standard serii BUM.

W książce opisano dwie biblioteki obiektowe pakietu Borland Pascal 7.0: Turbo Vision (przeznaczona dla programów DOS-owskich) i ObjectWindows (przeznaczoną dla środowiska Windows). Ponadto przedstawiono moduły standardowe, które są łączem programowym języka do środowiska Windows i podano przykłady ich zastosowań. Książka jest przeznaczona dla osób, które projektują i programują interakcyjne, okienkowe systemy użytkowe.

Spis treści

Rozdział 23. Wersje paskalowe stałych i typów środowiska Windows – moduł WinTypes
23.1. Wprowadzenie
23.2. Stałe zdefiniowane w module WinType
23.2.1. Stałe wiadomości środowiska Windows
23.2,2. Inne stałe
23.3. Typy zdefiniowane w module WinTypes
23.3.1. Typy proste
23.3.2. Typy strukturalne
23.3.3. Typy proceduralne

Rozdział 24. Funkcje i procedury dostępu do środowiska Windows – moduł WinProcs
24.1. Wprowadzenie
24.2. Funkcje i procedury do tworzenia okienek
24.3. Funkcje i procedury wyświetlające i przemieszczające okienka
24.4. Funkcje i procedury informujące o okienkach
24.5. Funkcje i procedury informujące o środowisku
24.6. Funkcje i procedury związane z wprowadzaniem danych w okienkach
24.7. Funkcje i procedury dotyczące menu
24.8. Funkcje i procedury dotyczące okienek dialogowych
24.9. Funkcje i procedury przesuwające zawartość okienek
24.10. Funkcje i procedury obsługujące wiadomości
24.11. Funkcje i procedury dotyczące kursorów
24.12. Funkcje dotyczące kontekstów urządzeń
24.13, Funkcje odwzorowujące
24.14. Funkcje dotyczące narzędzi rysujących i atrybutów rysowania
24.15. Funkcje i procedury dotyczące palet kolorów
24.16. Funkcje i procedury do wykonywania operacji na obszarach
24.17. Funkcje obcinające
24.18. Funkcje i procedury rysujące linie, wielokąty i elipsy oraz wypełniające kontury
24.19. Funkcje dotyczące piktogramów
24.20. Funkcje i procedury do wykonywania operacji na mapach bitowych
24.21. Funkcje związane z krojami
24.22. Funkcje tekstowe
24.23. Funkcje i procedury do wykonywania operacji na łańcuchach
24.24. Funkcje do wykonywania operacji na atomach
24.25. Funkcje dotyczące bufora powielania
24.26. Funkcje i procedury do wykonywania operacji na plikach i zbiorach systemowych
24.27. Funkcje do wykonywania transmisji
24.28. Funkcje i procedury dotyczące sprzętu
24.29. Funkcje i procedury do zarządzania pamięcią
24.30. Funkcje do wykonywania operacji na metaplikach
24.31. Funkcje i procedury do zarządzania zasobami
24.32. Funkcje i procedury do zarządzania modułami programowymi
24.33. Funkcje i procedury dotyczące zadań i inicjujące wykonywanie programów
24.34. Funkcje i procedury związane z dźwiękiem
24.35. Funkcje i procedury do wykrywania i obsługi błędów
24.36. Funkcje i procedury pomocnicze

Rozdział 25. Łącze programowe do wersji 3.1 środowiska Windows – moduł Win31
25.1. Wprowadzenie
25.2. Stałe zdefiniowane w module Win31
25.2.1. Stałe wiadomości środowiska Windows
25.2.2. Inne stałe
25.3. Typy zdefiniowane w module Win31
25.3.1. Typy proste
25.3.2. Typy strukturalne
25.3.3. Typy proceduralne
25.4. Funkcje i procedury modułu Win31
25.4.1. Funkcje i procedury ponownie zdefiniowane
25.4.2. Funkcje dotyczące wyświetlania okienek
25.4.3. Funkcje informujące o okienkach, menu i środowisku
25.4.4. Funkcje dotyczące okienek dialogowych
25.4.5. Funkcje przesuwające zawartości okienek
25.4.6. Funkcje obsługujące wiadomości
25.4.7. Funkcje i procedury dotyczące kursorów
25.4.8. Funkcje dotyczące kontekstów urządzeń i metaplików
25.4.9. Funkcje i procedury odwzorowujące
25.4.10. Funkcje informujące o narzędziach rysujących i obiektach GDI
25.4.11. Funkcje do wykonywania operacji na obszarach i zmieniające bieżącą pozycję
25.4.12. Funkcje do wykonywania operacji na piktogramach i mapach bitowych
25.4.13. Funkcje związane z krojami
25.4.14. Funkcje tekstowe i łańcuchowe
25.4.15. Funkcje dotyczące transmisji i sterowania drukarką
25.4.16. Funkcje dotyczące instalowalnych sterowników urządzeń
25.4.11. Funkcje i procedury do zarządzania pamięcią
25.4.18. Funkcje do zarządzania modułami programowymi, zadaniami i inicjujące wykonywanie programów
25.4.19. Funkcje sieciowe
25.4.20. Funkcje sprawdzające wskaźniki
25.4.21. Funkcje i procedury do wykrywania i obsługi błędów
25.4.22. Funkcje pomocnicze

Alfabetyczny spis elementów łącza programowego do środowiska Windows
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel