Artur Król, Joanna Moczko
PSPICE SYMULACJA I OPTYMALIZACJA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH


Książka opisuje popularny pakiet symulacji układów elektronicznych firmy MicroSim oraz sposoby wykorzystania podstawowych programów tego pakietu zilustrowane licznymi przykładami.
Sales price 62,00 zł
Sales price without tax 59,05 zł
Discount

Preloader
ISBN 83-86969-28-8, 260 stron, oprawa twarda, wymiary 160x230 mm, książka z CD-ROM-em

Książka opisuje popularny pakiet symulacji układów elektronicznych firmy MicroSim oraz sposoby wykorzystania podstawowych programów tego pakietu zilustrowane licznymi przykładami. Na CD-ROM-ie znajduje się wersja testowa pakietu (Evaluation Software MicroSimDesign-Lab Release 8), która może służyć do nauczania elektroniki i jako narzędzie dla projektantów układów.

Spis treści

Wprowadzenie
Ograniczenia wersji testowej DesignLab
Wymagania sprzętowe i systemowe

Rozdział 1. Instalacja programów DesignLab w systemie Windows 95

Rozdział 2. Pierwsze kroki – analiza i optymalizacja filtru aktywnego
2.1. Opis układu
2.2. Rysowanie obwodu w programie Schematics
2.3. Analiza AC
2.4. Analiza parametryczna
2.5 Zadanie optymalizacji

Rozdział 3. Program Schematics – edytor schematów
3.1. Polecenia listwy narzędziowej
3.1.1. Polecenia File
3.1.2. Polecenia Edit
3.1.3. Polecenia Draw
3.1.4. Polecenia Navigate
3.1.5. Polecenia View
3.1.6. Polecenia Options
3.1.7. Polecenia Analysis
3.1.8. Polecenia Tools
3.1.9. Polecenia Markers
3.1.10. Polecenia Window
3.1.11. Polecenia Help
3.2. Opis poleceń klawiszy funkcyjnych
3.3. Wygląd okna globalnego
3.4. Tworzenie obwodu

Rozdział 4. Program Probe
4.1. Przybornik
4.2. Zastosowanie klawiszy funkcyjnych
4.3. Polecenia listwy narzędziowej
4.3.1. Polecenia listwy narzędziowej menu File
4.3.2. Polecenia Edit
4.3.3. Polecenia Trace
4.3.4. Polecenia Plot
4.3.5. Polecenia View
4.3.6. Polecenia Tools
4.3.7. Polecenia Window
4.3.8. Polecenia Help

Rozdział 5. Program Pspice A/D

Rozdział 6. Definiowanie analiz

6.1. Analiza zmiennoprądowa AC
6.1 1. Analiza zmiennoprądowa wzmacniacza tranzystorowego
6.1.2. Analiza filtru RLC czwartego rzędu
6.2. Analiza stałoprądowa DC
6.2.1. Analiza DC stabilizatora napięcia
6.2.2. Analiza stałoprądowa dyskryminatora okienkowego
6.3. Analiza czasowa – Transient
6.3.1. Generator przebiegu trójkątnego i prostokątnego
6.4. Analiza temperaturowa
6.5. Analiza parametryczna
6.5.1. Wzmacniacz tranzystorowy
6.5.2. Generator z układem typu podwójne T
6.5.3. Stabilizator napięcia z układem LM340-5
6.6. Analiza wrażliwości
6.7. Analiza Fouriera
6.8. Analiza FFT
6.9. Analizy statystyczne
6.9.1. Analiza Worst Case
6.9.2. Analiza Monte Carlo
6.10. Symulacja układów cyfrowych
6.10.1. Tworzenie układu
6.10.2. Analiza konwertera
6.10.3. Projektowanie i analiza licznika modulo 7

Rozdział 7. Opis programu PSpice Optimizer
7.1. Wprowadzenie
7.2. Terminologia
7.3. Ręczny proces optymalizacji
7.4. Optymalizacja automatyczna
7.5. Reguły optymalizacji
7.6. Odwołanie do PSpice Optimizer
7.7. Połączenie ze środowiskiem DesignLab
7.8. Ogólne zasady postępowania przy projektowaniu w PSpice Optimizer
7.9. Prostownik z mostkiem Graetza
7.9.1. Model transformatora
7.9.2. Dobór przekładni transformatora
7.9.3. Badanie wpływu wzmocnienia elementu GAIN na napięcie wyjściowe transformatora
7.9.4. Proces optymalizacji
7.9.5. Sprawdzenie wyniku optymalizacji
7.9.6. Dobór rezystancji szeregowej diody
7.10. Generator relaksacyjny z układem czasowym 555
7.10.1. Budowa układu
7.10.2. Proces optymalizacji

Rozdział 8. Edytor symboli
8.1. Polecenia paska narzędziowego
8.2. Polecenia listwy narzędziowej
8.2.2. Polecenia Edit
8.2.3. Polecenia Graphics
8.2.4. Polecenia Part
8.2.5. Polecenia Packing
8.2.6. Polecenia View
8.2.7. Polecenia Options
8.2.8. Polecenia Window
8.2.9. Polecenia Help
8.3. Tworzenie symbolu z wykorzystaniem funkcji Wizard
8.4. Tworzenie nowej biblioteki i elementu DODATEK A. Polecenia programu Schematics DODATEK B. Polecenia programu Probe DODATEK C. Polecenia i opcje programu PSpice Optimizer239
C.1. Polecenia
C.2. Opcje
DODATEK D. Funkcje dostępne w polu Evaluate dla programu PSpice Optimizer
D.l. Funkcje ogólnego przeznaczenia
D.2. Funkcje dla analizy AC
D.3. Funkcje dla analizy Transient
DODATEK E. Biblioteka LAB.lib
Literatura
Skorowidz