Artur Król, Joanna Moczko-Król
S5/S7 WINDOWS. PROGRAMOWANIE I SYMULACJA STEROWNIKÓW PLC FIRMY SIEMENS


Książka z CD-ROM-em.
Książka zawiera opis programu S5/S7 Windows przeznaczonego do programowania sterowników PLC. CD-ROM zawiera wersje demonstracyjne programów S5/S7 Windows i WinCC wraz z licznymi przykładami.
Sales price 74,00 zł
Sales price without tax 70,48 zł
Discount

Preloader
Premiera 2001 r.
ISBN 83-86969-54-7, ss. 396
format B5, oprawa miękka
Książka z CD-ROM-em. Książka zawiera opis programu S5/S7 Windows przeznaczonego do programowania sterowników PLC. Przedstawiono w niej m.in. funkcje sterowników rodziny S5 oraz możliwości sterownika pracującego w czasie rzeczywistym. CD-ROM zawiera wersje demonstracyjne programów S5/S7 Windows i WinCC wraz z licznymi przykładami.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział l. Instalacja programów dla sterowników firmy SIEMENS
1.1. Instalacja S5/S7 Windows
1.2. Instalacja WinCC

Rozdział 2. Pierwsze kroki - prosty układ sterowania oświetleniem
2. l. Uruchomienie programu
2.2. Deklaracja tabeli symboli
2.3. Tworzenie programu sterującego
2.4. Symulacja programu
2.5. Testowanie programu za pomocą Real Time SPS
2.6. Wizualizacja procesu za pomocą WinCC

Rozdział 3. Program S5/S7 Windows
3.1. Graficzne listwy poleceń
3.2. Polecenia menu Dalei (File)
3.3. Polecenia menu Baustein (Block)
3.4. Polecenia menu Sonstiges (Options)
3.5. Polecenia menu Fenster (Window)
3.5. 1. Powiązania - Querverweis (Cross Reference)
3.5.2. Status sterownika - Bausteinstatus (Block Status)
3.5.3. Edytor tabeli symboli - Symboltabelle (Symbolic Table)
3.5.4. Spis bloków zawartych w sterowniku - SPS Bausteinverzeichnis (PLC Block List)
3.5.5. Stan wejść, wyjść zewnętrznego sterownika - SPS Eingange, Ausgange usw. Zustand Externe SPS (PLC Inputs, Outputs, etc...)
3.5.6. Diagnoza błędów - SPS Unterbrechungsstack (PLC Interrupt Stack)
3.5.7. Symulator programu - S5-Simulations-SPS (S5 Simulation PLC)
3.6. Polecenia menu Hilfe (Help)

Rozdział 4. Sposoby prezentacji projektu w S5/S7 Windows
4. l. Sposób prezentacji segmentów bloku w postaci listy instrukcji - AWL (STL)
4. .1. Polecenia menu Baustein (Block)
4. .2. Polecenia menu Bearbeiten (Modify)
4. .3. Polecenia menu Suchen (Search)
4. .4. Polecenia menu Einfűgen (Insert)
4. .5. Polecenia menu Darstellung (Presentation)
4. .6. Przykładowy projekt w formie listy instrukcji
4.2. Prezentacja projektu w postaci funktorów logicznych - FUP (CSF)
4.2.1. Graficzna listwa narzędziowa
4.2.2. Polecenia menu Baustein (Block)
4.2.3. Polecenia menu Bearbeiten (Modify)
4.2.4. Polecenia menu Suchen (Search)
4.2.5. Polecenia menu Einfiigen (Insert)
4.2.6. Polecenia menu Darstellung (Presentation)
4.2.7. Przykładowy projekt w formie funktorów logicznych
4.3. Prezentacja projektu w postaci schematu stykowego - KOP (LAD)
4.3.1. Graficzna listwa narzędziowa
4.3.2. Polecenia menu Baustein (Block)
4.3.3. Polecenia menu Bearbeiten (Modify)
4.3.4. Polecenia menu Suchen (Search)
4.3.5. Polecenia menu Einfiigen (Insert)
4.3.6. Polecenia menu Darstellung (Presentation)
4.3.7. Przykładowy projekt w formie schematu stykowego

Rozdział 5. Edytor GS Windows
5.1. Graficzna lista narzędziowa
5.2. Polecenia menu Baustein (Block)
5.3. Polecenia menu Bearbeiten (Modify)
5.4. Polecenia menu Einfiigen (Insert)
5.5. Przykładowy projekt w języku G5 Windows

Rozdział 6. Real Time SPS - programowy sterownik S5 CPU945

Rozdział 7. Połączenie DDE - dynamiczna wymiana danych

Rozdział 8. Wprowadzenie do STEP 5 i przetwarzania programu
8.1. Struktura programu
8.2. Sposoby prezentacji
8.3. Rodzaje rejestrów (CPU945)
8.4. Typy argumentów i parametryzacja bloków funkcyjnych (CPU945)
8.5. Organizacja i przetwarzanie cykliczne programu
8.6. Przetwarzanie programu sterowane przerwaniami i sterowane czasowo

Rozdział 9. Opis funkcji w STEP 5
9.1. Funkcje binarne
9. .1. Funkcje kombinacyjne
9. .2. Funkcje pamięciowe
9. .3. Funkcje czasowe
9. .4. Funkcje zliczania impulsów
9. .5. Funkcje testowania bitów
9.2. Funkcje cyfrowe
9.2.1. Funkcje ładowania
9.2.2. Funkcje przekazania
9.2.3. Funkcje porównania
9.2.4. Funkcje arytmetyczne
9.2.5. Funkcje połączeń cyfrowych
9.2.6. Cyfrowe funkcje systemowe
9.3. Funkcje organizacyjne
9.3. l. Funkcje obsługi bloków
9.3.2. Funkcje skoków
9.3.3. Funkcje przesunięcia
9.3.4. Funkcje przekształcające
9.3.5. Funkcje przetwarzające
9.4. Funkcje z argumentami formalnymi
9.4. l. Funkcje binarne z argumentem formalnym
9.4.2. Funkcje cyfrowe z argumentem formalnym
9.5. Zintegrowane funkcje specjalne
9.5.1. Zintegrowane bloki funkcyjne
9.5.2. Zintegrowane bloki organizacyjne

Rozdział 10. Testowanie funkcji
10. l. Testowanie elementarnych funkcji binarnych w połączeniu z funkcją pamięci
10.2. Testowanie elementu czasowego
10.3. Testowanie licznika
10.4. Wykorzystanie funkcji lądowania do testowania funkcji porównania
10.5. Dzielenie arytmetyczne na liczbach zmiennoprzecinkowych
10.6. Połączenie skoku warunkowego z bezwarunkowym
10.7. Testowanie funkcji przekształcającej
10.8. Testowanie funkcji przetwarzających
10.9. Sposób definiowania funkcji z argumentami formalnymi
10.10. Konwerter kodu z wykorzystaniem zintegrowanego bloku funkcyjnego

Rozdział 11. Wykorzystanie diagnozy błędów do analizy zakłóceń
11.1. Zatrzymanie przetwarzania programu spowodowane przekroczeniem czasu cyklu
11.2. Analiza błędów popełnianych w programie użytkownika
11.3. Sprawdzenie poprawności ustawienia bitów rejestru STATUS-u

Rozdział 12. Programy przykładowe
12. l. Sterowanie układem świateł na przejściu dla pieszych
12.1.1. Opis układu
12.1.2. Określenie wszystkich zmiennych występujących w programie
12.1.3. Deklaracja tabeli symboli
12.1.4. Tworzenie kodu programu sterującego
12.1.5. Symulacja programu
12.1.6. Testowanie programu za pomocą Real Time SPS
12.1.7. Porównanie bloków
12.1.8. Poszukiwanie zmiennych w programie
12.1.9. Zapisanie i wywołanie projektu
12.1.10. Wizualizacja przejścia dla pieszych
12.2. Napełnianie i opróżnianie zbiornika
12.2.1. Opis układu
12.2.2. Tworzenie programu sterującego
12.2.3. Wizualizacja instalacji napełniania zbiornika
12.3. Wizualizacja przejazdu kolejowego
12.3. l. Deklaracja zmiennych i obiektów ekranu procesowego
12.3.2. Wywołanie programu i testowanie układu
12.4. Realizacja funkcji y=xA2
12.4. l. Tworzenie programu
12.4.2. Generacja i odczyt danych w LabVIEW
12.4.3. Generacja i odc/.yt danych w MATLAB-ie
12.5. Przykład połączenia Real Time SPS z obiektem w MATLAB-ie
12.5.1. Wyznaczenie nastaw regulatora
12.5.2. Budowa programu sterowania
12.5.3. Struktura połączenia obiektu z regulatorem
12.5.4. Symulacja układu regulacji

Dodatek A. Zestawienie funkcji sterownika (CPU945)
A l. Funkcje binarne
A2. Funkcje cyfrowe
A3. Funkcje organizacyjne
A4. Funkcje z argumentami formalnymi
A5. Zintegrowane funkcje specjalne

Literatura

Skorowidz

15.10. Optymalność w sensie Pareto i optymalizacja wielokryterialna

Część III. Projektowanie i symulacja układów sterowania