Bożena Chrząstowska (red.)
Skarbiec języka, literatury, sztuki.
WSKAZÓWKI METODYCZNE - książka nauczyciela

Manufacturer Chrząstowska Bożena

Autorzy: Bożena Chrząstowska, Krzysztof Koc, Paweł Nowak


Poradnik jest adresowany do nauczycieli pracujących z podręcznikiem Skarbiec języka, literatury, sztuki, pod red. Bożeny Chrząstowskiej.
Sales price 15,00 zł
Sales price without tax 14,29 zł
Discount

Preloader

Poradnik jest adresowany do nauczycieli pracujących z podręcznikiem Skarbiec języka, literatury, sztuki, pod red. Bożeny Chrząstowskiej. Składa się z dwóch części– ogólnej i szczegółowej. W części pierwszej autorzy odnoszą się do problemów związanych z Nową Maturą, skróconym okresem nauki w liceum, wskazują jak najefektywniej wykorzystać czas w pracy z uczniami. Dostrzegają potrzebę stworzenia nowego modelu liceum oraz zmiany dotychczasowych metod pracy. Prezentując podręcznik zasadniczy oraz towarzyszące mu Wypisy radzą jak planować pracę (rozkład materiału czy plan indywidualny?)
W części szczegółowej przedstawiają przykładowe plany dydaktyczne oraz projekty lekcji w klasie I,II i III.

Premiera 2003 r.
ISBN 83-86969-90-3
Format B5, okładka foliowana
ss. 104