Bożena Chrząstowska
UCZĘ SIE SAM...
Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum

Manufacturer Chrząstowska Bożena

Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym pt.UCZĘ SIĘ SAM opracowany przez profesor dr hab. Bożenę Chrząstowską
Sales price 15,00 zł
Sales price without tax 14,29 zł
Discount

Preloader

Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym pt. UCZĘ SIĘ SAM opracowany przez prof. dr hab. Bożenę Chrząstowską. Na podstawie w/w programu powstały podręczniki obejmujące cały cykl edukacji licealnej pod wspólnym tytułem Skarbiec języka, literatury, sztuki, oraz Wypisy wraz z ćwiczeniami dla klasy I,II,III.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez prof. dr Sewerynę Wysłouch, prof.dr hab. Zenona Urygę, prof. dr hab. Tadeusza Zgółkę, rzeczoznawców z listy recenzentów MENiS. Zyskał też aprobatę MENiS uzyskując dopuszczenie do użytku szkolnego pod numerem DKOS 4015-125/02.
Program jak sądzimy, stanie się alternatywną propozycją dla nauczycieli i uczniów zreformowanych liceów zrywając z chronologicznym układem materiału i historycznoliterackim tokiem nauczania, punktem wyjścia czyniąc szeroko pojętą współczesność, oraz kładąc nacisk zwłaszcza na kształcenie samodzielności i umiejętności ucznia oraz jego rozwój emocjonalny i intelektualny, nie zaś jak do tej pory na bezrefleksyjne przyswajanie wiedzy encyklopedycznej. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat podręcznika Skarbiec języka, literatury, sztuki oraz Wypisów z ćwiczeniami dla poszczególnych klas, gdzie znajdziecie Państwo wiele dalszych, szczegółowych wiadomości na temat programu i powstałych na jego podstawie podręczników.