Leszek Bernaczyk, Nikodem Miranowicz
iMac i PC w gimnazjum. Poradnik nauczyciela


Poradnik nauczyciela na bazie autorskiego programu dopuszczonego przez MEN dla gimnazjum (DKW-4014-120/99)
Książka z dwuplatformową płytą CD (Mac Os, Windows)zawierająca ćwiczenia, zadania z rozwiązaniami, przykłady prac oraz programy.
Sales price 57,00 zł
Sales price without tax 54,29 zł
Discount

Preloader

PORADNIK opisuje realizację Autorskiego programu nauczania informatyki w gimnazjum, na bazie pracowni internetowej komputerów Macintosh zatwierdzonego przez MEN.
Opracowanie to jest przeznaczone nie tylko dla nauczycieli, którzy realizują autorski program nauczania informatyki, ale i dla wszystkich uczących informatyki w gimnazjum. Opisane są podstawowe usługi systemu operacyjnego, najważniejsze narzędzia komputerowe oraz zestaw edukacyjnych programów komputerowych wspomagających nauczanie różnych przedmiotów. W PORADNIKU zawarto rozważania na temat właściwej organizacji procesu kształcenia w zakresie TI, optymalnego rozkładu materiału, ale także uwagi dotyczące realizacji zadań z algorytmiki, modelowania i symulacji, korzyści i zagrożeń stosowania informatyki, bogatą bibliografię oraz czytelne i użyteczne porównanie wspólnych cech platformy Mac OS oraz WINDOWS. Ważnym wyróżnikiem PORADNIKA jest jego uniwersalność – materiał w nim zawarty jest przeznaczony na obie platformy sprzętowe: Apple (Macintosh) oraz PC, a ściślej mówiąc na systemy Mac OS oraz WINDOWS Na dołączonej do PORADNIKA dwuplatformowej płycie CD-ROM znajdują się zadania i ćwiczenia z programów użytkowych, przykładowe prace uczniów, a także atrakcyjne programy.