Łukasz Sosna
phpMyAdmin - proste zarządzanie bazą MySQL

Manufacturer Sosna Łukasz

phpMyAdmin to jeden z najpopularniejszych programów służących do zarządzania bazami danych MySQL na serwerze.
Dzięki zastosowaniu interfejsu graficznego nie trzeba nawet posiadać znajomości podstaw języka SQL, a obsługa samego programu jest nie
Sales price 19,90 zł
Sales price without tax 18,95 zł
Discount

Preloader

phpMyAdmin to jeden z najpopularniejszych programów służących do zarządzania bazami danych MySQL na serwerze.
Dzięki zastosowaniu interfejsu graficznego nie trzeba nawet posiadać znajomości podstaw języka SQL, a obsługa samego programu jest niezwykle prosta.
PhpMyAdmin umożliwia tworzenie baz danych, tworzenie w bazach tabel oraz ich usuwanie i edycję wraz ze wszystkimi właściwościami, wykonywanie zapytań za pomocą specjalnych formularzy i linii poleceń.
Program ten jest ogólnie dostępny i znajduje się niemal na każdym serwerze oferującym połączenie z bazą danych MySQL
Książka phpMyAdmin – proste zarządzanie bazą MySQL stanowi doskonały przewodnik zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Premiera 2006 r.
ISBN 83-89529-17-3, ss.126, format A5, okładka miękka, foliowana.

Spis treści

phpMyAdmin 11

Pobieranie i instalacja oprogramowania 11

Konfiguracja narzędzia 15


Zmiana języka kodowania znaków 15
Zmiana wyglądu interfejsu 16
Uruchamianie dokumentacji 17
Wejście na oficjalną stronę programu 17

Bazy danych 18

Stworzenie nowej bazy danych 18
Przechodzenie do bazy danych 19
Zmiana nazwy bazy danych 20
Kopiowanie danych z jednej bazy do drugiej 22
Kopiowanie danych z istniejącej bazy do nowej bazy danych 23
Kopiowanie bazy danych do bazy z istniejącymi tabelami 25
Kopiowanie danych i usuwanie istniejących tabel 27
Kopiowanie danych i przechodzenie do nowej bazy danych 29
Usuwanie bazy danych 30
Usuwanie kilku baz danych 31
Wykonywanie zapytań w SQL-u dla bazy danych 33
Sprawdzanie mechanizmów dla baz danych 34
Przeglądanie procesów dla bazy danych 35
Aktualizacja uprawnień 36
Dodawanie nowego użytkownika mającego dostęp do serwera 36
Usuwanie użytkownika z dostępu do bazy danych 39
Edycja uprawnień dostępu do serwera bazy danych 40
Dodawanie użytkownikowi dodatkowych praw dostępu do określonej bazy danych 42
Usuwanie użytkownikowi dodatkowych praw dostępu do określonej bazy danych 43
Edycja dodatkowych praw dostępu do określonej bazy danych dla użytkownika 45
Sprawdzanie uprawnień do dostępu do bazy danych 46
Informacje o stanie serwera MySQL 47
Zmienne systemowe serwera MySQL 48
Importowanie pliku z kopią bazy danych 49
Eksport bazy danych do pliku SQL 51

Tabele w bazie danych 54

Stworzenie nowej tabeli 54
Pole 55
Typ 56
Długość/Wartość 57
Atrybuty 57
Null 57
Domyślnie 57
Dodatkowy 58
Wyświetlanie struktury tabeli 58
Dodawanie danych do tabeli 60
Wyświetlanie danych zawartych w tabeli 62
Dodawanie nowych pól do tabeli 64
Aktualizacja danych rekordu 65
Usuwanie rekordu 67
Wybieranie liczby rekordów pokazywanych na stronie 68
Oglądanie rekordów w odpowiednim trybie 70
Tryb poziomo 70
Tryb poziomo (obrócone nagłówki) 71
Tryb pionowo 72
Powtarzanie nagłówków 72
Sortowanie wyników 73
Sortowanie według pól 75
Wykonywanie zapytań w SQL-u dla określonej tabeli 76
Zmiana sortowania w tabeli 78
Zmiana nazwy tabeli 79
Wstawianie komentarza dla tabeli 80
Wyszukiwanie danych z tabeli 81
Zapytanie do bazy danych 81
Zapytanie przez przykład do bazy danych 82
Przenoszenie tabeli 85
Kopiowanie tabeli 86
Usuwanie kilku rekordów 88
Edycja kilku rekordów 90
Przeglądanie indeksów 91
Statystyka rekordów 92
Wykorzystanie przestrzeni w tabeli 93
Czyszczenie zawartości tabeli 94
Czyszczenie zawartości kilku tabel 95
Widok do druku 96
Widok do druku zawartości tabeli 97
Widok do druku zawartości tabeli z pełnymi tekstami 98
Przeglądanie wielu tabel w widoku do druku 99
Tworzenie kodu PHP z zapytania 100
Przeglądanie tabeli według wybranego pola 101
Przeglądanie tabeli według wybranych kilku pól 102
Dodawanie do tabeli klucza podstawowego 103
Dodawanie do tabeli indeksu 104
Usuwanie tabeli 105
Usuwanie wielu tabel 107
Importowanie pliku z kopią tabeli 108
Eksport tabeli do pliku SQL 110

Konfiguracja phpMyAdmin 113

Ścieżka do katalogu z phpMyAdmin 113
Wyłączanie błędów 114
Ustawianie hosta, na którym pracuje serwer baz danych 115
Ustawianie portu, na którym pracuje serwer baz danych 115
Zmiana sposobu łączenia z bazą danych 115
Zmiana trybu pracy 116
Używanie protokołu kompresji 116
Weryfikacja użytkownika w pliku config.inc.php 117
Weryfikacja użytkownika na podstawie protokołu HTTP 118
Weryfikacja użytkownika na podstawie ciasteczek 119
Login i hasło użytkownika dla bazy danych 120
Pokazywanie tylko wybranej bazy danych 121
Edycja położenia baz danych 122
Używanie buforowania GZIP 122
Wyświetlanie drzewa baz danych 123
Wyświetlanie drzewa baz danych według separatora 125

Podsumowanie 126