PRO DIALOG 17. PROGRAMOWANIE I ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW

No image set

W Pro Dialogu są publikowane artykuły o oprogramowaniu komputerów (software) i jego wykorzystaniu w praktyce, zastosowaniach komputerów, projektowaniu systemów informatycznych oraz prace dotyczące programowania komputerów i rozwiązywania różnych problemów
Sales price 20,00 zł
Sales price without tax 19,05 zł
Discount

Preloader
Spis treści
A. Piórkowski
Problem optymalnego szeregowania wiadomości z uwzględnieniem zagadnień transportu sieciowego
P. Więckowski
Języki zapytań dla sieci Web
A. Kuszewski, K. Łapienko
Realizacja systemu zdalnego nauczania
G. Brzykcy
Izolowanie i interaktywne uczenie się w systemach wieloagentowych
M. Paprzycki
From Supercomputers to Agents
A. Marlewski, J. Wiesenbauer
Fibonacci, Lucas and Pell Numbers in Derive for Windows
D. Daniecka
Mała rzecz o schematach blokowych
J. Brzeziński, A. Kobusińska
Checkpoint and Rollback-Recovery of Distributed Object-Oriented Systems
ISBN 83-86969-95-4, stron 122