PRO DIALOG 8. PROGRAMOWANIE I ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW


ISBN 83-86969-37-7, ISSN 0867-6011, 118 stron
Sales price 15,00 zł
Sales price without tax 14,29 zł
Discount

Preloader
ISBN 83-86969-37-7, ISSN 0867-6011, 118 stron

S. Węgrzyn
Dwa oblicza informatyki – biologiczne i techniczne.
J. Błażewicz, P. Formanowicz, M. Kasprzak, J. Węglarz
Informatyka a biologia obliczeniowa.
A. Ren-Kurc, C. Suwalski
ActiveX w technologii COM i DCOM.
A.Marciniak, K. Gajda, A. Marlewski, B. Szyszka
Założenia systemu zorientowanego obiektowo do rozwiązywania zagadnienia początkowego interwałowymi metodami typu Rungego-Kutty.
T. Stręk
Zastosowanie systemu Maple do wyznaczania wielomianów interpolujących wyższych stopni dla trójkątnych elementów skończonych.
Z. Królikowski
Zaawansowane systemy baz danych.
T. Stręk
Zastosowanie systemu Maple do estymacji parametrów funkcji nieliniowej za pomocą metody Gaussa-Newtona z modyfikacją Marquardta.
A.Marlewski, N. Zehavi
Malowanie obszarów płaskich w programie Derive.
K. W. Wojciechowski
Fizyka komputerowa V- o wyznaczaniu energii swobodnej i o problemie Keplera.