Tomasz Martyn
FRAKTALE i obiektowe algorytmy ich wizualizacji

Manufacturer Martyn Tomasz

Książka jest poświęcona matematycznym, fizycznym i biologicznym aspektom pochodzenia fraktali oraz algorytmom ich obrazowania na ekranie.
Sales price 45,00 zł
Sales price without tax 42,86 zł
Discount

Preloader

ISBN 83-85060-88-X, stron 178+ viii. Książka z dyskietką.

Książka jest poświęcona matematycznym, fizycznym i biologicznym aspektom pochodzenia fraktali oraz algorytmom ich obrazowania na ekranie. Zawiera wiele przykładów modułów i programów napisanych obiektowo w języku Borland Pascal. Do książki jest dołączona dyskietka z wielofunkcyjnym systemem obrazowania fraktali (przeznaczonym do uruchamiania w środowisku Windows) oraz tekstami źródłowymi modułów opisanych w książce.Pozycja ta jest polecana osobom interesującym się fraktalami i grafiką komputerową.